00:00
00:00
اطلاعات موزیک

متن آهنگ یه کاری کن نیشم واشه از امیر تتلو

هر روزَمو پیشَم باش که مَنَم میشَم عاشق یه کاری کن نیشَم واشِه هر روزَمو پیشَم باش که مَنَم میشَم عاشق یه کاری کن نیشَم واشِه

یه کاری کن نیشَم واشِه ، که من از تو شاد شَم دوست دارم که حرفام همه جا ، آویزونِ گوشات شَن راهِمون ، با هم یکی ، میدونم دِلو دادم به کی عشق مِثِه رانندگی باس حواسِت باشه تو بارندگی میپَرَم از رو مانع ها خبرِش پخش میشه از روزنامه ها غَش مَش ، دَمِ در خَز میشه ، بیشتر میشه تو صندوق هرروز نامه ها هرجاییو رفتم دیدم ، جونَمو پا هدَفم میدم بقیه فقط نفتَن بی من جرقه اینجاست و نفهمیدن تو این بازی آتیش منم ، سوسولی مُد ولی لاتیش منم از ترسِ لایی نخوردن میخوان قهرمانو بازیش نَدَن تو میگی ده تا من بیشترَم ، میجَنگم با بی شرَف ترسوها هنوز رو بُردَن ، چون نشدن با یاغیش طرَف قرمز باشی آبیش منم ، زرد باشی طلاییش منم حرفو از ما میشنَوَن ، منو ببینن دست و پا میشکَنَن

هر روزَمو پیشَم باش که مَنَم میشَم عاشق یه کاری کن نیشَم واشِه هر روزَمو پیشَم باش که مَنَم میشَم عاشق یه کاری کن نیشَم واشِه

هِی میگه کجایی ، چطوری کوشی پِیگیره همه کارام حتی استوری گوشیم نمیگه این وضعیتِ تاریکو چطوری توشی هرکی اومد یه جوری ، دِلَمو دوشید پُشتِ سَرَم شیری تو روم تو سوراخ موشی تو نمیتونی شماره ی منو بپوشی

هر روزَمو پیشَم باش که مَنَم میشَم عاشق یه کاری کن نیشَم واشِه هر روزَمو پیشَم باش که مَنَم میشَم عاشق یه کاری کن نیشَم واشِه

یه کاری کن نیشَم واشِه که از این حالِ خراب درام هیچ دوا دَرمونی جواب نداد یه کاری کن واقعی باشه خستَم از سراب مراب روحِت کمه این بدن بَراش بکوب نَگَن دهن نداشت دو چیز فقط هدف تلاش حقو وِلِش ادب فَداش اینا دنبالِ مَنفِعَتَن حرف میزَنَن لفظِ قلَم خودِشون همه کَم خِرَدَن ولی دنبالِ نَقصِ منَن اینا اندازه ناخُنَمَن ولی خُب الآن صابخونَمَن بذا لُقمَرو بِچَرخونَن من میکُنم صاف تو دهن اینا میگذره تو مغزَم همه غمگین و دور از هم سربازا همه رو مرزَن درگیر نابغه ها تو قَرضَن

هر روزَمو پیشَم باش که مَنَم میشَم عاشق یه کاری کن نیشَم واشِه هر روزَمو پیشَم باش که مَنَم میشَم عاشق یه کاری کن نیشَم واشِه

چه نظری در مورد این آهنگ دارید؟
1 نظر ارسال شده است!

مدت زمان اعتبارسنجی شما به پایان رسید، کلید اعتبارسنجی را بروزرسانی کنید.