04:57
00:00
اطلاعات موزیک
چه نظری در مورد این آهنگ دارید؟
1 نظر ارسال شده است!

مدت زمان اعتبارسنجی شما به پایان رسید، کلید اعتبارسنجی را بروزرسانی کنید.

  • reza

    صادق و بیگرض و حسین ینی سبک اخر رپ ایولاااااا

ارسال متن آهنگ توسط شما! متن این آهنگ را شما بنویسید.