02:47
00:00
Music details
What is your comment?
1 Comments posted!

 • غ.ا

  من به دستان تو پل بستم
  به زیباتر شدن
  از تو میخوام از این هم
  با تو تنهاتر شدن
  از تو میخواهم خودت را مثل باران از بهار
  از تو میخواهم قرار روزهای بیقرار
  هیچکس در من جنونم را به تو باور نکرد
  هیچکس حال منه دیوانه را بهتر نکرد
  ای که از تو باز هم زلف پریشان خواستم
  من برای شهر دلتنگی باران خواستم
  من برای شهر دلتنگی باران خواستم
  من همانم که اگر مستم تویی در ساغرم
  من از آنی که تو در من ساختی ویرانترم
  من به دستان تو پل بستم به زیباتر شدن
  از تو میخوام از این هم با تو تنهاتر شدن

Submit your lyrics! Submit your lyrics.