03:37
00:00
Music details

Lyrics Be Khodam Bad Kardam of Alireza Talischi Ft Saeed Atani

دستمو گرفته برده دلم نرفته باش نه
بیا فرض کن تمام زندگیم یه دست داشتم

من با یکی بودم که بودنش عذابم بود
اما تصویر تو هرشب توی خوابم بود
نگو تقصیر منه که رفتم اتفاقم بود

چند دفعه گرفتمت اما بازم قطع کردم
نمی دونی چند دفعه امروزمو لعنت کردم
نمی دونی تولدت چه حالیو رد کردم
به خودم بد کردم

حواسم از خیال تو پرت نمی شود چرا ؟
چرا همیشه پیش رومی ؟

متنفرم به هرکی جز تو دل بسپارم
ولی خوب شدیم بده که هنوز بهت حس دارم
متنفرم که هر گوشه ی ذهنم از تو آدرس دارم

با دلی که تو فقط می شناسی کم طاقت بود
مدیونی فکر کنی که خیلی برام راحت بود
می دونم همیشه بهتر از منش واست بود
واست بود

چند دفعه گرفتمت اما بازم قطع کردم
نمی دونی چند دفعه امروزمو لعنت کردم
نمی دونی تولدت چه حالیو رد کردم
به خودم بد کردم

حواسم از خیال تو پرت نمی شود چرا ؟
چرا همیشه پیش رومی ؟

ببین چه بی تو بی منم
من از تو دل نمیکنم
مگر خودت به من بگویی

What is your comment?
0 Comments posted!