02:51
00:00
Music details

Lyrics Paye To Vaysadam (House Version) of Ardalan Tomeh

پای تو وایسادم
تو داری لج می‌کنی باز با من
میدی آزارم
وقتی که می‌دونی به تو نیاز دارم
پای تو وایسادم ولی
تو داری لج می‌کنی باز با من
میدی آزارم
وقتی که می‌دونی به تو نیاز دارم
دیگه باشی یا نباشی اصن مهم نیس
زندگیم بی تو پاشید از هم
هیچ‌وقت نبودم راضی ازت
دیگه حرفی از این که هنو دوستم داری نزن
دیگه باشی یا نباشی اصن مهم نیس
زندگیم پاشید از هم
هیچ‌وقت نبودم راضی ازت
دیگه حرفی از این که هنو دوستم داری نزن
بزن خراب کن هرچی ساختیمو
خب انتخاب کن هرکی خواستی رو
اصن یه شب فرار کن
پیش هرکی خواستی برو
اصن هر کار خواستی بکن
باز اشتباه کن
دیگه اصن ازم حسابتو سوا کن
منم از همین الان قول میدم
نیام دیگه سراغت هرچی داشت می‌شد
حتی اَ دوری تو اگه اردی داشت می‌مرد
می‌گی امشب چته
بازم بالش خیسه
گله دارم دل پارم
نشد آخر گره باز از کارش
که بی‌خبری الان از حالش
با صد خواهش
دستاتو گرفتم
جلو صد تا چشم
ولی باز از فردا
همه حرفا زشت دعوا
بحثا کش می‌اومد هربار
عشق نبود
اگه بود یه طرفه بود و شبا زیر چشم کبود
که یهو تو تکستش نوشت تموم
به اسمش قسم تو قلبم چیزی به جز عشقش نبود
به من یهو شد حسش تموم
ولی وقتی رفت باور کردم که هیچ جای دیگه‌ایی مثلش نبود
دیگه باشی یا نباشی اصن مهم نیس
زندگیم بی تو پاشید از هم
هیچ‌وقت نبودم راضی ازت
دیگه حرفی از این که هنو دوستم داری نزن
دیگه باشی یا نباشی اصن مهم نیس
زندگیم پاشید از هم
هیچ‌وقت نبودم راضی ازت
دیگه حرفی از این که هنو دوستم داری نزن نزن نزن

What is your comment?
0 Comments posted!