04:44
00:00
Music details

Lyrics Zendegi Edame Dare of Babak Jahanbakhsh

خوش باشی هر جا که هستی
تویه این گردش تقویم
ما یه جاهایی حریفه
جبر زندگی نمیشیم
دور هم می گشتیم اما
تو جهان های موازی
نرسیدن منطقی بود
ته این دیوونه بازی
خوش باشی هر جا که هستی
یادتم هرجا که هستم
من به رومم نمیارم
که چقدر بی تو‌شکستم
جنگل از بیرون قشنگه
از تو‌که چند تا درخته
این که محکم باشی اما
از درون بخشکی سخته

با تو‌ تقدیرم گره خورد
به یه مشت اما و ای کاش
بعد من مراقب اون
خنده های لعنتیت باش
بعد من فکر خودت باش
غصه رسم روزگاره
ما چه باشیم چه نباشیم
زندگی ادامه داره

واسه ما گذشتن از هم
یه مسیر ناگزیره
اما هیچکی جای مارو
تو دل هم نمیگیره
آدمها به مهربونی
خیلی زود وابسته میشن
آدمای تنها زودتر
ساده تر شکسته میشن
شکسته میشن
شکسته میشن

با تو‌‌تقدیرم گره خورد
به یه مشت اما و ای کاش
بعد من مراقب اون
خنده های لعنتیت باش
بعد من فکر خودت باش
غصه رسم روزگاره
ما چه باشیم چه نباشیم
زندگی ادامه داره

با تو‌‌تقدیرم گره خورد
به یه مشت اما و ای کاش
بعد من مراقب اون
خنده های لعنتیت باش
بعد من فکر خودت باش
غصه رسم روزگاره
ما چه باشیم چه نباشیم
زندگی ادامه داره

What is your comment?
0 Comments posted!