04:27
00:00
Music details

Lyrics Alborz of Hamed Homayoun

دور تو میگردم
از تو زیبا تر نیست
زندگی با تو خوش است
از تو گیرا تر نیست
در سرت اقیانوس
عشق جریان دارد
در دلت یک دنیا
ابر باران دارد
شانه ات البرز است
گیسوانت چالوس
خواب دیدم رفتی
بی تو خوابم کابوس
خنده هایت جادو
کنج لب قند و عسل
تک به تک حرکاتت
می شود ضرب و المثل
تو نفسی برام
همه کسی برام
خیلی قشنگه که
دلواپسی برام
تو نفسی برام
همه کسی برام
خیلی قشنگه که
دلواپسی برام

What is your comment?
0 Comments posted!