02:29
00:00
Music details

Lyrics Armaghane Tariki of Mohammad Esfahani

چه در دل من ، چه در سر تو
من از تو رسیدم، به باور تو
تو بودی و من، به گریه نشستم
برابر تو، به خاطر تو
به گریه نشستم، بگو چه کنم
با تو شوری در جان
بی تو جانی ویران
از این زخم پنهان، میمیرم
نامت در من باران
یادت در دل طوفان
با تو امشب پایان می گیرم
نه بی تو سکوت، نه بی تو سخن
به یاد تو بودم، به یاد تو من
ببین غم تو، رسیده به جانا، دویده به تن
ببین غم تو، رسیده به جانم، بگو چه کنم
با تو شوری در جان، بی تو جانی ویران
از این زخم پنهان می میرم، می میرم

What is your comment?
0 Comments posted!