04:14
00:00
Music details

Lyrics Halalam Kon of Mohsen Chavoshi

دارم می رم از این خونه
که رویاهاش پریشونه
از این کوچه که دل تنگه
از این شهری که دل خونه
تو دیگه پا به پام نیستی
ولی من باز هم زنده م
عجب جون سختی ام من که
هنوزم فکر آینده م
به فکر روزهایی که
بدون تو بازم شاده
ببین این زخمای کهنه
چه امیدی بهم داده
می دونم باز هم میشه
بدون فکر عاشق شد
برای یک دل ساده
دوباره صاف و صادق شد
اگه سخت و اگه آسون
من آخر از تو دل کندم
اگه ازم بدی دیدی
حلالم کن که شرمنده م
تو از چشام نمی خونی
غمای بی زبونم رو
غم داغی که سوزونده
تا مغز استخونم رو
واسه این درد بی درمون
دیگه راه علاجی نیست
دارم می میرم و دیگه به دارو احتیاجی نیست
غرورم می گه باید رفت
دلم می گه یه کم دیگه
تحمل کن ولی هرگز
دلم گه خورده که می گه
اگه سخت و اگه آسون
من آخر از تو دل کندم
اگه ازم بدی دیدی
حلالم کن که شرمنده م

What is your comment?
0 Comments posted!