04:09
00:00
Music details

Lyrics Divaneh of Reza Bahram

در نگاهت لیلیِ خود پیدا نکردم
با خجالت از چشم تو گلایه کردم
از خود چه بیخود میکند
نگاه تو هی میبُرد صبر مرا
مجنونتم ای هم نشین
لیلی من یک دم ببین حال مرا
از دریا نترسانم
که من در قلب تو جان میدهم
دریا بشی زیبای من غرق نگاهت میشوم
مغرور نشو
جانان من حالا که دل در دست توست
من که به تو رو میزنم تنها به شوق
دیدن تو
دیوانه مرا به دست کی سپردی
دیوانه رفتی مرا با خود نبردی
این عشق شد زندان من
این درد شد درمان من
رویای تو پایان ندارد
قلبم بلند پرواز شد
از چشم تو آغاز شد
ترسی از این طوفان ندارم
از دریا نترسانم
که من در قلب تو جان میدهم
دریا بشی زیبای من غرق نگاهت میشوم
مغرور نشو
جانان من حالا که دل در دست توست
من که به تو رو میزنم تنها به شوق
دیدن تو
دیوانه مرا به دست کی سپردی
دیوانه رفتی مرا با خود نبردی

What is your comment?
0 Comments posted!