00:00
00:00
Music details

Lyrics Negar of Reza Bahram

رُخِ مستش به خدا
دلارو داغون میکنه
نگاش چیکارا میکنه
یه قشون پشت سرش جنگ میکنه
جونِ دِلُم نگاش چی کارا میکن
نگار دردت نبینم
نگار و مه جبینم
نگار جونِ دِلُم محرم بشی دستت بگیرم
نگار دردت نبینم
نگار و مه جبینم
نگار جونِ دِلُم محرم بشی دستت بگیرم
این یار دل نداره
همش سر به سرُم میذاره
با اون ناز و اداهاش
صدایِ پاهاش چی بر سرم میاره
دلتنگ یارم
ولی یار نمیاد سراغم
هر شب به یادشم و یار نمیاد سراغم
با تابِ مژگونش دل شده حیرونش
منو میکشه دلبر
میرم به دیدارش با ناز اطوارش دلو میکنه پرپر
نگار دردت نبینم
نگار و مه جبینم
نگار جونِ دِلُم محرم بشی دستت بگیرم
نگار دردت نبینم
نگار و مه جبینم
نگار جونِ دِلُم محرم بشی دستت بگیرم
این یار دل نداره
همش سر به سرم میذاره
با اون ناز و اداهاش
صدای پاهاش چی بر سرم میاره
دلتنگ یارم
ولی یار نمیاد سراغم
هر شب به یادشمو یار نمیاد سراغم

What is your comment?
0 Comments posted!