00:00
00:00
Music details

Lyrics Havas Part of Sina Derakhshande

من حواسم به همه جمعه ولی پرت توعه
که بدی قلبتو بم که بدی قلبتو بم
همه دنیا رو بگردم می دونم شکل تو نیست
به دلم شک‌ نکنی به دلم شک‌ نکنی

جونمو میدم برات با لبخند
اخم های خوشگل و جذابت چند
جون بگیر اما برام بخند باز
چشمای دلبر و عاشقت چند
جونمو میدم برات با لبخند
اخم های خوشگل و جذابت چند
جون بگیر اما برام بخند باز
چشمای دلبر و عاشقت چند

آخ که دلم رفته برات آخه حرف نداری
خاصه برام لحن صدات اسممو میاری
دنیا رو جواب کرده دلم واسه خاطر تو
روی تو حساب کرده دلم توام عاشقش شو
جونمو میدم برات با لبخند
اخم های خوشگل و جذابت چند
جون بگیر اما برام بخند باز
چشمای دلبر و عاشقت چند
جونمو میدم برات با لبخند
اخم های خوشگل و جذابت چند
جون بگیر اما برام بخند باز
چشمای دلبر و عاشقت چند
جونمو میدم برات با لبخند
اخم های خوشگل و جذابت چند
جون بگیر اما برام بخند باز
چشمای دلبر و عاشقت چند

What is your comment?
0 Comments posted!