آرشیو: "خاطرات گم شده آلبوم جدید فریدون آسرایی" Archive: "خاطرات گم شده آلبوم جدید فریدون آسرایی"