آرشیو: "متن آهنگ هنوزم همونیم از فریدون آسرایی" Archive: "متن آهنگ هنوزم همونیم از فریدون آسرایی"