آرشیو: "متن آهنگ هنوز چشمای تو از فریدون آسرایی" Archive: "متن آهنگ هنوز چشمای تو از فریدون آسرایی"