آرشیو: "متن آهنگ هیشکی شبیه تو نیست از مهران آتش" Archive: "متن آهنگ هیشکی شبیه تو نیست از مهران آتش"