آرشیو: "متن آهنگ یادشون میمونه از کنیس" Archive: "متن آهنگ یادشون میمونه از کنیس"