آرشیو: "متن آهنگ یا تو یا تو از میلاد بابایی" Archive: "متن آهنگ یا تو یا تو از میلاد بابایی"