آرشیو: "متن آهنگ یا هیشکی یا تو از علی عبدالمالکی" Archive: "متن آهنگ یا هیشکی یا تو از علی عبدالمالک"