آرشیو: "متن آهنگ یه شب پشت در از دنگ شو" Archive: "متن آهنگ یه شب پشت در از دنگ شو"